Önümlerimiz

Ownuk dambbelliň reňki

Gysga düşündiriş:

Material: Döküm demir ýadrosy, Neopren örtügi
Önümiň ady: Dumbbell
Logotip: omöriteleşdirilen logo bar
Ulanylyşy: Agramy ýokarlandyrmak
Funksiýa: Beden satyn almak
Ölçegi: 0,5-10 kg
“Combo Set” hödürlenýär: ≥6


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Partlaýjy çäýnek çişmesi, dyzlaryň, kalça bogunlarynyň we arka zynjyrda we garyn köp sanly myşsa toparlarynyň işjeňleşmegi arkaly gazanylýar.

Partlaýjy güýjiň aýratynlyklary sebäpli, bu myşsa toparlarynyň käbiri 0,5 sekuntda çalt gysylmagy we dynç almagy, üstesine-de birnäçe repleri tamamlap, myşsalaryň dykylmagyna sebäp bolup biler.
Jeýiň gözleginde, şeýle hem, çäýnegiň yrgyldamagynyň aşaky bel agyrysyna täsir edendigini anyklady we çäýnegiň çişmegi sebäpli ýüze çykýan myşsalardaky dykyzlygy ýeňilleşdirdi.
Çaýhana swinginiň käbir möhüm nokatlary:

1) Göni dik duruň, biliňizi gysmaň

2) gorizontal tekizlige bel 45 gradusa egilýär

3) Çüýşäni eliňize pola paralel galdyryň

Material
Döküm demir ýadrosy, Neopren örtügi
Aýratynlyklary
0,5-10 kg
Model belgisi
GXW-DD-01
Iň az mukdar
Customörite görnüşine baglylykda 10 kg
LOGO
LOGO-ny özleşdirip bolýar
Gaplamak jikme-jigi
Içki plastmassa film örtügi, daşarky karton guty gaplamak.
Paletlere ýa-da agaç gaplara gaplary ýükläň
Nusga zarýady
Müşderiniň talaplaryna laýyklykda müşderi hyzmaty bilen habarlaşyň
Funksiýa
Beden satyn almak
Ulanylyşy
Agramy peseltmek
Töleg şertleri
Telegraf geçiriş, akkreditiw, günbatar birleşiginiň pul geçirmesi, söwda kepilligi

Spesifikasiýa

Sandambbelllerspesifikasiýa üçin bir karton

Eriş prosesi

Surfaceerüsti gatlak nepis we siňdirilen, aýazly dokumasy, aýratyn ysy bolmazdan howpsuz we daşky gurşawy goramak bilen

Dumbbell kellesi altyburç şekilli, togalanmaga garşy ýer has durnukly
Surfaceerüsti gatlak näzik we emdirilen, içki ýadrosy demir bilen guýulýar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň