Önümlerimiz

Fitnes üçin sazlanylýan Dumbbell toplumy

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: sazlanyp bilinýän dambbell
Material: çoýun
LOGO: LOGO düzülip bilner
Aýratynlyklary: ähli funt ululyklary bar
Iň pes mukdary: adaty görnüşine baglylykda 10 kg
Satyş baglanyşygy: Dumbbell raf, dambbell tabagy, rezin barbell
Eltip bermek: aýda 1000 tonna
ulanylyşy: güýç taýýarlygy
Gaplamak jikme-jigi: Plastiki haltalar + kartonlar + paletler / agaç gaplar ýa-da müşderiniň talaplary
Ulanylýan ssenariýa: Sport zallary, kompaniýalar, güýmenje ýerleri, goşunlar, mekdepler, maşgalalar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düzülip bilinýän elektroplating dambbell toplumy ajaýyp sowgat gutusy ýönekeý we meşhur, saklamak üçin amatly, götermek aňsat;7 gatly elektroplatasiýa prosesi, poslamak aňsat däl, könelmäge çydamly;aýratynlyklary: 15KG 20KG 30KG 50KG;barbell dambbellleriň mugt utgaşmasy;tutawaç: ark massa .y tutawaç ýönekeý we jomart.Gyşda elleriňizi doňdurmaň.Tomusda derlemek we süýşmek.Dumbbell birleşdiriji çybyk: 11 sm-60 sm birleşdiriji çybyk erkin saýlanyp, derrew barbele öwrüler.Baglaýjy çybyk erkin saýlanyp bilner.Barbeli birnäçe sekuntda üýtgetmek üçin birleşdiriji taýagy ulanyň.Mugt agram türgenleşigi üçin dambbellleri ulanyň.Adaty maşklarda, agyr zatlary götermek üçin barbell ulanyp bilersiňiz.Agram näçe agyr bolsa, şonça-da köp muskullaryň bardygyny aňladýar.Dambbelller gowy kömekçi maşklardyr we skatlar tutuş bedeniňiz üçin amatlydyr.Bu möhüm okuw.Agramy 120 kg bolansoň, dörtburç, biceps, ýumruk we göle myşsalary bökmek üçin gowy maşk täsirini ýetirer.Netijelilik arassa bökmek maşklaryndan has gowudyr.Şonuň üçin dambbell meýdançalary ýeňil atletika, basketbol we woleýbol boýunça türgenleri türgenleşdirmek üçin ulanylýar.Bu, dyz bogunlarynyň aşagyndaky bagry bilen mugt agram
Haryt ady
Elektroplating dambbell
Faceerüsti bejermek
Hrom
Reňk
kümüş
Agram görnüşi
10-50 kg
Arza
agyrlyk götermek
Gaplamak
Karton + palet ýa-da müşderiniň haýyşy
Gurşun wagty
15 GÜN
Funksiýa
Muskul maşklary
Görnüşi
Toplumlaýyn sport tälimçisi
Ulanylyşy
Bodibilding fitnesi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Iň köp satylýan önüm

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň