Önümlerimiz

sazlanyp bilinýän barbell bamper reňkli agram plitalary

Gysga düşündiriş:

Material: RUBBER
Reňk: Gara
Programma: Homegymnasiumsports öndürijiligi, öý ulanylyşy
Agramy: 5/10/15/20/25
Aýratynlygy: Çydamly
Gaplamak: plastik guty + palet
Eltip beriş wagty: 7 gün
Logotip: Custöriteleşdirilen logony kabul ediň
marka: HY
Jyns: Unisex


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kauçuk barbell rezinden ýasalyp, üstünde ownuk reňkli bölejikler bar.Umumy bukjanyň ýokary çydamlylygy bar.Müňlerçe urga çydap bilýär we poslama garşy we pola zeper ýetirmeýär.Adaty aýratynlyklar 5kg, 10kg, 20kg, 25kg, 15kg;reňkler bar Greenaşyl, sary, ak, gök, gyzyl, beýleki reňkler hem düzülip bilner;ortasynda poslamaýan polat halkasy bar, ol aşaga çydamly;barbeliň diametri 45 sm, agramy näçe agyr bolsa, galyňlygy galyň;barbell we dambbell öndürmekde ýöriteleşen öndüriji, şonuň üçin nusgalary, ýöriteleşdirilen LOGO we beýleki hyzmatlary berip bileris.Beýleki araçylar bilen deňeşdirilende has arzan bolarys we daşky gurşawy goramak baha beriş şahadatnamalaryny berip bileris.
Material
rezin
Haryt ady
Agram tabaklary
agramy
5/10/15/20/25kg
Arza
“Homegymnasiumsports” öndürijiligi
Reňk
Gara

彩色 全 胶片

彩色 全 胶片 彩色 全 胶片 彩色 全 胶片


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň