Önümlerimiz

Reňk sement Kettlebell

Gysga düşündiriş:

Material: sement
Reňki: gara gök gyzyl gülgüne
Agramy: 5lb 10lb 15lb 20lb
Logo : is_customized


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sement Kettlebellbeýleki çäýneklerden tapawutlanýar.Bu modeliň bahasy pes we sary, gök, ýaşyl, gülgüne, mämişi, gyzyl we beýleki reňklerde bolýar.Material sementdir.Önümiň spesifikasiýasy 5LB-20LB (5LB artdyrylanda);adaty gaplama pp sumka we karton we palet gaplamakdyr.Beýleki gaplamalar hem müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.Ekologiýa taýdan arassa çäýnekler esasy güýji netijeli ösdürip, umumy deňagramlylygy ýokarlandyryp biler, bud myşsalaryny, ýumruklary, bilek güýjüni, göle myşsalaryny we ş.m .;bilek gysmak täliminde, partlaýjy güýç täliminde, egin bilelikdäki durnuklylyk okuwynda ulanylyp bilner;uzak möhletli maşklar has täsirli bolup biler, ýöne okuwçylar ýa-da ofis işgärleri üçin okuw işleri agyr ýa-da iş agyr bolsa, sport zalyna hemişe wagt tapmak mümkin däl.Bu wagt kettlebell maşklary iň oňat usuldyr.
element
bahasy
Gelip çykan ýeri
Hytaý
Hebei
Görnüşi
KettleBell
is_customized
Hawa
Jyns
Unisex
Diametri
25mm
Uzynlyk
1.2M
Forma
Göni


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Iň köp satylýan önüm

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň